Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Web Sitesi Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi

Sitemize veya Uygulamamıza erişiminizden veya siteyi ve/veya uygulamamızı kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeye bilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Elizinn bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

1. Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme Elizinn Gıda ve Tekstil İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. ile elizinn.com.tr internet sitesi ve/veya Elizinn uygulamasına üye olan gerçek kişiler arasında düzenlenmiştir. Karşılıklı iki taraf arasında elektronik olarak onaylanarak aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde yerine getireceklerini beyan ederler.

2. Tanımlar

Elizinn: Elizinn Gıda ve Tekstil İşletmeciliği San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni

Web Sitesi: https://elizinn.com.tr adresi ile giriş yapılan internet sayfasını,

Uygulama: Bilgisayarlar, Taşınabilir cihazlar veya cep telefonları üzerinden yüklenen cihazlara yüklenen yazılımları,

Kullanıcı: https://elizinn.com.tr adresinde veya diğer alt adreslerinde ulaşan, izleyen, işlem yapan gerçek kişileri,

Üye: https://elizinn.com.tr adresine üye formunu doldurarak, zorunlu olan üyelik sözleşmesini onaylayarak üye olan kullanıcıları,

Hizmet: Web Sitesi veya uygulama üzerinden Üye’ye sunulan her türlü bilgi, ürün, tedarik, kampanya ve sair içerikleri kapsayan hizmetleri ve sağlayıcı tarafından zaman zaman Web Sitesi’ne dahil edilecek ek hizmetleri ifade eder.

İçerik: Tüm hakları Elizinn’e ait olan ve Web Sitesi’ne Elizinn tarafından eklenen ve/veya Üye tarafından Web Sitesi’ne yerleştirilmek suretiyle, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde, Caffè Nero‘ya en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırma hakları ile kullanma ve kullandırma hakları verilmiş olan yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve işitsel içeriklerin bütünüdür.

3. SORUMLULUKLAR

A. Elizinn, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

B. Elizinn, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

C. Kullanıcı veya üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

D. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

E. Kullanıcı veya Üye, diğer üyelerin ve/veya Elizinn özel ya da gizli dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı; aksi takdirde bu davranışlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

F. Üye, Web Sitesi sisteminden verdiği siparişin ücretini, Web sitesinde kendisine sunulanlar içinden seçtiği ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili mevzuat göre işlem yapılır.

G. Üye, üye olurken kullandığı elektronik e-posta adresine ulaşamaması durumumda derhal info@elizinn.com.tr mail atarak hesabın kendisine ait olduğunu kanıtlamak kaydı ile web sitesi ile ilgili işlemleri hakkında bilgi alabilir, üyeliğini sonlandırabilir, yapılabilecek güvenlik durumları ile ilgili bilgi alabilir.

H. Üye, Şifrenin seçimi, güvenli tutulması, kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmesi Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, hesabının güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir işlem yapmamakla yükümlüdür. Şifrenin kaybolması, çalınması, üçüncü kişiler tarafından kullanılması gibi şifrenin sahipliğini ve/veya kontrolünü yitirildiği durumlarda, Üye’nin info@elizinn.com.tr adresine iletişim bilgileri ile birlikte haber vermesi gereklidir.Elizinn, Üye’nin rızasıyla veya şahsi hatası/kusuruyla şifrenin üçüncü kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek sorunlardan ve zararlardan sorumlu değildir. Buna ilaveten, Elizinn usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle de yükümlü değildir.

I. Web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, Web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Web Sitesi veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

J. Kullanıcı veya Üye, Web Sitesi’ne yasal olmayan şekilde giriş yapma (Hack) ve/veya virüs gönderme olmak üzere herhangi bir şekilde zarar verme amaçlı saldırılar ya da Hizmetler’i kesintiye uğratacak müdahaleler ve/veya yetkisiz erişimler yapamaz. Web sitesini diğer Üyeler’e, üçüncü kişilere, diğer web siteleri ya da mobil uygulamalara zarar verme amacıyla kullanamaz. Herhangi bir şekilde kendisinin veya başka bir Üye’nin Web Sitesi‘ne kullanımını engelleyecek, iletişimini sekteye uğratacak, kendisine ve/veya üçüncü kişilere Site’ye müdahalesi suretiyle herhangi bir neviden kazanç sağlayacak girişimlerde bulunamaz. Web Sitesi’nde, yazılımında, tasarımında veya her türlü alt unsurunda herhangi bir hata bulması halinde bu hataları kötüye kullanamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz ve/veya kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin yararına olacak şekilde bu hatalardan faydalanamaz.

K. Elizinn, Üye’nin işbu maddede öngörülen yasak ve kısıtlamalara aykırı davrandığını tespit ettiği takdirde, üyeliği derhal sonlandırılabilir. Ayrıca, Web Sitesi üzerindeki kişisel bilgileri yetkili yasal mercilere şikayet ve/veya suç duyurusu veyahut da tazminat talebi kapsamında bildirilebilir.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

A. Web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. web sitesinin ziyaret edilmesi veya bu web sitesindeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

B. Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

5. Gizli Bilgi

C. Elizinn, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

D. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Web Sitesini’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

E. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6. Garanti Vermeme:

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

7. Kayıt ve Güvenlik

A. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

B. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

8. Mücbir Sebep

A. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

9. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

A. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

10. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

A. Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

11. Tebligat

A. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. Delil Sözleşmesi

A. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

13. Uyuşmazlıkların Çözümü

A. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yukarı Çık
asd

Tunalı Hilmi Cd. No.81/A Kavaklıdere Ankara

Telefon: +90 312 427 40 44

info@elizinn.com.tr

WhatsApp